Systemy alarmowe

Systemy alarmowe to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, których zadaniem jest zabezpieczanie obiektu przed różnego typu niebezpieczeństwami. Systemy alarmowe wykrywają i sygnalizują obecność zagrożeń. Wśród instalowanych przez naszą firmę systemów alarmowych można wymienić m.in.:

  • alarmy włamaniowe,
  • alarmy napadowe,
  • alarmy pożarowe,
  • alarmy zalania.

Praca poszczególnych elementów systemu alarmowego kontrolowana jest przez centralę alarmową. Zarządzanie pracą systemu alarmowego możliwe jest przy pomocy manipulatora (szyfratora), zaś wykrywanie obecności niepożądanych osób na terenie obiektu możliwe jest dzięki czujkom ruchu. W indywidualnych rozwiązaniach systemów alarmowych stosowane są również czujki stłuczeniowe szkła, czujki dymu, ciepła lub gazu. Sygnalizator alarmowy to element systemu alarmowego, który odpowiada za informowanie sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym o zagrożeniu. Korzystamy z nowoczesnych systemów alarmowych, które doskonale dopasowujemy do specyfiki ochranianego obiektu oraz potrzeb klientów.

 

Montaż systemów alarmowych

Zajmujemy się montażem systemów alarmowych przewodowych i bezprzewodowych. Specjalizujemy się również w montażu systemów alarmowych z monitoringiem wizyjnym. Zapewniamy profesjonalny montaż systemów alarmowych, z uwzględnieniem ograniczenia dostępu osób niepożądanych do urządzeń alarmowych. W razie dodatkowych pytań dotyczących instalacji systemów alarmowych zachęcamy do kontaktu z naszą firmą we Wrocławiu.

 

Kamera monitoringowa


Spółdzielnia Usługowa ODRA
ochrona fizyczna, interwencja i porządek. Można na nas polegać.