Na czym polega działanie systemu sygnalizacji napadu i włamania SSWiN?

Podstawowym elementem elektronicznej ochrony obiektów jest System Sygnalizacji Włamania i Napadu, który jest popularnym, powszechnie stosowanym systemem zabezpieczeń przed wtargnięciem osób postronnych na teren obiektu.

Z czego składa się System Sygnalizacji Włamania i Napadu?

SSWiN jest elastycznym systemem, który można konfigurować z elementami innych instalacji, np. CCTV, czy modułami sterującymi działaniem drzwi, okien, bram wjazdowych. Zaletą jest możliwość jego kontrolowania i monitorowania za pomocą aplikacji mobilnych. Instalacji systemów alarmowych dokonują profesjonalne firmy i doświadczeni specjaliści. Do podstawowych elementów systemu najczęściej należą:

  • jednostka centralna – gromadzi i przetwarza dane;
  • nadajniki, przekaźniki, sygnalizatory akustyczne i/lub optyczne – przekazują informacje o wykryciu niepożądanych zdarzeń;
  • czujki – działają na podstawie podczerwieni, mikrofali, wibracji itp., odpowiadają za wykrywanie sygnałów alarmowych i uruchamiają system w zadanych sytuacjach;
  • przyciski napadowe – poprzez naciśnięcie wywołuje się alarm, są najczęściej ukryte dyskretnym miejscu;
  • klawiatura – obsługuje system i centralę SSWiN.

Jak działa system SSWiN?

Działanie systemu może się opierać na przesyłaniu sygnałów za pomocą technologii przewodowej, jak i bezprzewodowej. Połączenie ze sobą elementów SSWiN pozwala na pełne monitorowanie otoczenia i zabezpieczenie obiektu. Możliwe jest również monitorowanie zewnętrzne systemu.

Po pojawieniu się zagrożenia w określonych sytuacjach, np. nieuprawnione otwarcie okna lub drzwi, czujniki wraz z sygnalizatorami wywołują alarm dźwiękowy i/lub optyczny, przekazują informacje do centrali, która powiadamia użytkownika systemu albo odpowiednie służby interwencyjne, w zależności od tego, jak został on skonfigurowany.