Jak działają dźwiękowe systemy ostrzegawcze?

W sytuacjach, gdy konieczna jest szybka i sprawna ewakuacja ludzi, stosowane są często dźwiękowe systemy ostrzegawcze, w skrócie DSO.

Czym jest DSO?

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze są zintegrowane z przeciwpożarowymi systemami alarmowymiumożliwiają nadawanie komunikatów głosowych. Są w pełni konfigurowalne i mogą być podłączane pod inne systemy bezpieczeństwa stosowane w obiekcie. DSO składa się z głośników, panelu obsługi, mikrofonu, funkcjonalnych modułów i centrali, wzmacniaczy oraz akumulatorów. Gdy zagrożenie nie występuje, przez głośniki mogą być puszczane spoty reklamowe lub muzyka.

Jak działa dźwiękowy system ostrzegawczy?

W momencie wykrycia przez czujniki zagrożenia pożarowego (lub innego, które system ma monitorować) przez głośniki wydawane są głośne i wyraźne komunikaty oraz polecenia skierowane do osób, przebywających wewnątrz obiektu. Głośniki  rozmieszczane są w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmowały całą przestrzeń budynku i docierały do każdego człowieka. Uruchomienie czujników powoduje załączenie nagrania z właściwymi ostrzeżeniami i nakazami przypisanych do danego zagrożenia. Istotne jest to, że dla wielopiętrowych obiektów można dostosować wygłaszane komunikaty do konkretnego piętra, umożliwiając szybszą ewakuację i skierowanie ludzi do właściwych wyjść.

Gdzie stosuje się DSO?

Zastosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych regulowane jest odpowiednim rozporządzeniem i jest konieczne wszędzie tam, gdzie w jednym obiekcie, w jednym czasie, może przebywać więcej niż 150 osób. W praktyce są one ze względów bezpieczeństwa montowane w galeriach handlowych, szpitalach, kinach, teatrach, urzędach, hotelach, szkołach, na dworcach, w halach przemysłowych, czyli w budynkach wielopiętrowych i wielkopowierzchniowych o złożonej strukturze pomieszczeń.