Na czym polega ochrona osobista?

Ochrona osobista to działanie polegające na stosowaniu środków ochronnych w celu powstrzymania lub zapobieżenia niebezpieczeństwu lub zmniejszenia ryzyka wystąpienia obrażeń ciała. Niebezpieczeństwo może przybierać różne formy, np. kradzieży lub napaści. Korzystają z niej często osoby znane i publiczne, a usługi świadczone są przez profesjonalne i odpowiednio do tego przygotowane firmy ochroniarskie.

Co musisz wiedzieć o ochronie osobistej?

W działaniach z nią związanych mogą uczestniczyć funkcjonariusze policji, jednak bardzo często są to wykwalifikowani ochroniarze. Na różnego rodzaju spotkaniach mają oni chronić określone osoby przed niebezpieczeństwem, obserwować otoczenie i przewidywać ewentualne zagrożenie, w miarę możliwość w porę je niwelując. Warto jednak zwrócić uwagę, że w wielu sytuacjach ochrona ma również zapewnić spokój i prywatność np. znanej rodzinie, która jest zbyt natarczywie atakowana przez fanów lub media. Ochrona osobista polega więc przede wszystkim na stałej obecności z nami profesjonalnego ochroniarza, który będzie odpowiedzialny za nasze zdrowie i życie.

Konieczne jest również ustalenie odpowiednich procedur przemieszczania się czy kontaktowania się z innymi ludźmi. Istotne jest jednak, że każda sytuacja musi być traktowana w pełni indywidualnie, a więc konieczne jest stworzenie osobnego planu, dopasowanego do życia i aktywności danej osoby, tak, aby zapewnić jej bezpieczeństwo.

Co musisz jeszcze wiedzieć o ochronie osobistej?

Przede wszystkim zakres ochrony osobistej może być bardzo szeroki. W niektórych przypadkach zalecane jest stosowanie jej stale, w innych wykorzystuje się jedynie doraźnie. Działania jednak muszą być stale dostosowywane do bieżącej sytuacji, ochroniarz powinien potrafić udzielić podstawowej pomocy medycznej, w razie nagłych problemów ze zdrowiem, może być również odpowiedzialny za ochronę przed wyciekiem informacji. Zawsze należy brać pod uwagę własne oczekiwania.